CybrHome Logo
Tinh Hà

Change picture

Tinh Hà
@ctytinhha

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc Tập đoàn Tinh Long của Đài Loan tại Việt Nam.

Vietnam

Joined on September 2021

Joined on September 2021
Search people on CybrHome