CybrHome Logo
bds novaland

Change picture

bds novaland
@BdsNovaland

Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản với tổng số vốn điều lệ 9.143 tỷ đồng.

125 Cách Mạng Tháng Tám, phườn

Joined on October 2019

Followed Topic Oct 11, 2019
Startups
Startups

Startup opportunities, news, resources and startups themselves.

Joined on October 2019
Search people on CybrHome