CybrHome Logo
GreenWichUniversity

Change picture

GreenWichUniversity
@UniversityGreenwich

Tại Việt Nam đại học GreenWich được hình thành trên cơ sở liên kết giữa đại học GreenWich (Vương quốc Anh) và tổ chức giáo dục FPT

Hanoi, Vietnam

Joined on June 2021

Followed List Jun 16, 2021
Followed List Jun 16, 2021
Followed List Jun 16, 2021
Followed Topic Jun 16, 2021
Travel
Travel

Everything related to traveling.

Followed Topic Jun 16, 2021
Startups
Startups

Startup opportunities, news, resources and startups themselves.

Followed Topic Jun 16, 2021
Apps & Software
Apps & Software

All types of software products - desktop software, business software, web applications and mobile apps.

Joined on June 2021
Search people on CybrHome