CybrHome Logo
Trường Dạy Nghề Nấu Ăn, Đầu Bếp Chuyên Nghiệp

Change picture

Trường Dạy Nghề Nấu Ăn, Đầu Bếp Chuyên Nghiệp
@beptruong

Bếp Trưởng - Trường dạy nghề đầu bếp hàng đầu Việt Nam. Dạy nấu ăn, làm bánh, pha chế ngắn hạn. Một thành viên của Hướng Nghiệp Á Âu.

2 Đường số 1, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Joined on October 2018

Followed Oct 3, 2018
Followed Oct 3, 2018
Followed Oct 3, 2018
Followed Topic Oct 3, 2018
Dance
Dance

All about dance.

Followed Topic Oct 3, 2018
Wildlife
Wildlife

Learn more about fauna.

Followed Topic Oct 3, 2018
Technology
Technology

All about tech.

Followed Topic Oct 3, 2018
Magazines
Magazines

Magazines are publications, usually periodical publications, that are printed or electronically published .They are generally published on a regular schedule.

Followed Topic Oct 3, 2018
Followed Topic Oct 3, 2018
Followed Topic Oct 3, 2018
News
News

Websites for all kinds of News.

Followed Topic Oct 3, 2018
Open Source
Open Source

Websites and portals related to open source.

Joined on October 2018
Search people on CybrHome