CybrHome Logo
Bếp Trưởng Á Âu

Change picture

Bếp Trưởng Á Âu
@beptruongaau

Bếp Trưởng Á Âu - Trường đào tạo ẩm thực ngành Bếp Nóng, Bếp Bánh, Pha Chế chuyên nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng ngành F&B tại TPHCM.

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Joined on January 2019

Followed Jan 7, 2019
Followed Jan 7, 2019
Joined on January 2019
Search people on CybrHome