CybrHome Logo
Đỗ Trọng Thức

Change picture

Đỗ Trọng Thức
@dotrongthuc31

Đỗ Trọng Thức là Tổng Giám Đốc của Công Ty Thiết Bị Trọng Thức, chuyên cung cấp sản phẩm làm sạch môi trường.

630 Ngo Quyen, Q. Son Tra, TP. Da Nang

Joined on June 2024

Joined on June 2024
Search people on CybrHome