CybrHome Logo
Nguyễn Tấn Dũng (Dũng Chef)

Change picture

Nguyễn Tấn Dũng (Dũng Chef)
@dungchefhdb

Thành công từ vị trí Phụ Bếp. Sau nhiều nỗ lực, quyết tâm theo đuổi nghề. Dũng Chef trở thành một Đầu Bếp tài năng trong lĩnh vực Bếp và đặc biệt là Bếp Hoa.

Ho Chi Minh, Vietnam

Joined on May 2019

Followed May 31, 2019
Followed May 31, 2019
Followed May 31, 2019
Followed May 31, 2019
Joined on May 2019
Search people on CybrHome