CybrHome Logo
Mỹ Phẩm Fificosmetics

Change picture

Mỹ Phẩm Fificosmetics
@myphamfificosmetics

CEO Trần Minh Ngọc là một nữ CEO tài năng trong nành Mỹ phẩm. Cùng với các cộng sự chị đã sáng tạo ra thương hiệu mỹ phẩm FiFi được thị trường đánh giá cao. Với

S4.02 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Joined on May 2023

Followed List May 29, 2023
Gifts (online shopping)
Gifts (online shopping)

Best sites for sending gifts to people you care about. Send flowers, cakes, cards, creative gifts and more.

Followed List May 29, 2023
Cross-Browser Testing Tools
Cross-Browser Testing Tools

List of tools that help you test sites, blogs and web applications across different browsers and their versions.

Followed List May 29, 2023
Followed Topic May 29, 2023
Followed Topic May 29, 2023
Food
Food

Everything related to food.

Followed Topic May 29, 2023
Online TV Series
Online TV Series

Internet television (or online television) is the digital distribution of television content, such as TV shows, via the public Internet.

Joined on May 2023
Search people on CybrHome