CybrHome Logo
Theravāda Phật Giáo

Change picture

Theravāda Phật Giáo
@phatgiao

Tổng Hợp Chia Sẻ Các Bài Pháp, Các Tài Liệu Dhamma, Trợ Duyên Ai Đó Hữu Duyên Được Biết Đến Dhamma Mà Bậc Giác Ngộ Đã Chỉ Dạy Và Được Các Đại Trưởng Lão Gìn Giữ

171 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ

Joined on November 2020

Joined on November 2020
Search people on CybrHome