CybrHome Logo
Beth Huỳnh

Change picture

Beth Huỳnh
@bethhuynh1991

Nghệ Nhân Ẩm Thực - Từng học nữ công gia chánh tại trường Nữ Trung học Đồng Khánh Huế, am hiểu về ẩm thực truyền thống trong và ngoài nước.

Ho Chi Minh, Vietnam

Joined on March 2019

Followed Mar 6, 2019
Followed Mar 6, 2019
Followed Mar 6, 2019
Followed Mar 6, 2019
Joined on March 2019
Search people on CybrHome