CybrHome Logo
Phạm Huy Nam

Change picture

Phạm Huy Nam
@phamhuynamvns

Là giám đốc công ty VietnamSmart cũng như người biên soạn các nội dung trên website. Giúp khách hàng hiểu hơn về từng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng thiết bị

số 4, ngõ 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Joined on January 2021

Followed List Jan 21, 2021
Followed List Jan 21, 2021
Photography Tools
Photography Tools

Tools and software related to photography.

Followed List Jan 21, 2021
Multi Sports Events
Multi Sports Events

Sites related to multi sport events (organized sports events, often held over multiple days, featuring different sports).

Followed List Jan 21, 2021
Followed List Jan 21, 2021
Native Ad Networks

Native ad networks allow publishers to display ads on their sites and app that look and feel like content or theme of the site itself.

Followed Topic Jan 21, 2021
Engineering
Engineering

Discipline associated with the design, building, and use of engines, machines, and structures.

Followed Topic Jan 21, 2021
Business
Business

Websites for business news, advice, tools, discussions etc.

Followed Topic Jan 21, 2021
Technology
Technology

All about tech.

Joined on January 2021
Search people on CybrHome